+48 22 270 14 02 office@datawizards.pl

QLIK ASSOCIATIVE BIG DATA INDEX

QABDI pozwala na bezpośrednie połączenie z Big Data bez konieczności ładowania danych do pamięci RAM.

Czym jest Qlik Associative Big Data Index?

Zapewnienie użytkownikom biznesowym możliwości łatwej eksploracji źródeł Big Data od zawsze było dużym wyzwaniem. Do tej pory analizy źródeł Big Data kojarzyły się z głównie z koniecznością budowania pośrednich repozytoriów danych, długim czas oczekiwania na odpowiedzi oraz złożonością i różnorodnością technologii, które należało zastosować. Qlik Associative Big Data Index (QABDI) zmienia ten stan rzeczy, umożliwiając Silnikowi Asocjacyjnemu Qlik pracę bezpośrednio na źródłach typu Big Data.

Niezależnie zatem od wolumenu danych w Twoim źródle, wciąż będziesz mógł poruszać się po nich bardzo intuicyjnie, z możliwością dochodzenia do najbardziej szczegółowych danych – bez konieczności wcześniejszego przygotowywania danych w zewnętrznym repozytorium. Po prostu – podłącz QABDI do źródeł typu Big Data i zacznij eksplorować swoje dane.

Jakie korzyści daje Qlik Associative Big Data Index?

Ponieważ Qlik Associative Big Data Index łączy i indeksuje każdą wartość w danych, w Twoich analizach nigdy nie zabraknie Ci danych, które wykluczone zostałyby zwykłym zapytaniem SQL. Dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie wyszukiwać, eksplorować i wydobywać wiedzę z danych. Aby zmaksymalizować wydajność, Qlik Associative Big Data Index używa Qlik Selection Language (QSL), a nie SQL. QSL to oczekujący na przyznanie patentu, szybki język wyboru selekcji do wykonywania ekstrakcji danych poprzez zastosowanie mechanizmu indeksowania.