+48 22 270 14 02 office@datawizards.pl

WDROŻENIA QLIK

Zwinnie, profesjonalnie, w założonym budżecie i terminie.

Business Intelligence może dotyczyć zarówno zestawu dasboardów z określonego obszaru jak i zunifikowanego systemu raportowania dla całej firmy. Proces wdrożenia Qlik Sense, w zależności od przypadku, obejmuje opracowanie strategii, modelowanie danych, przygotowanie procesów, przygotowanie raportów dla użytkowników.

Oferujemy następujące usługi wdrożeniowe związane z dostarczeniem Business Intelligence:

  • Analiza i opracowanie koncepcji (przygotowanie wskaźników KPI, źródeł danych, technologii)
  • Przygotowanie danych do raportowania (łączenie, oczyszczanie, transformacja, ETL)
  • Przygotowanie wizualizacji dla użytkownika końcowego
  • Instalacja i konfiguracja narzędzi
  • Optymalizacja raportów (audyt, poprawa szybkości działania)
  • Przygotowanie i dostarczenie infrastruktury sprzętowej (Amazon ECM, MS Azure)
  • Szkolenia i warsztaty (zarówno z narzędzi jak i metodyk tworzenia systemów raportowych)
  • Serwis, utrzymanie systemów, prace rozwojowe
  • W trakcie wdrożeń stosujemy metodykę SCRUM, która jest dopasowana do wielkości tematu, pozwala na bieżącą kontrolę i szybkie dostarczenie produktu końcowego.

Pomożemy Ci opracować najbardziej korzystne rozwiązanie dla Twojej firmy. Wdrażamy z pasją i zaangażowaniem, wierząc w filozofię prostoty. Staramy się pokazać to, co jest naprawdę istotne w danych.