+48 22 270 14 02 office@datawizards.pl

TWORZENIE RAPORTÓW

Wdrożenia Business Intelligence - zwinnie, profesjonalnie, w założonym budżecie i terminie.

Niezależnie od tego, czy masz już jasno zdefiniowane potrzeby raportowe czy nie, możemy pomóc Twojej firmie je zmaterializować.

Zajmujemy się obsługą całego procesu tworzenia raportów i aplikacji analitycznych, od pozyskania danych do ich wizualizacji. Możemy również nauczyć twoich pracowników analizować dane, gdyż nikt nie zrobi ostatniego etapu konsumpcji i wyciągania wniosków – lepiej niż Ty i Twoi współpracownicy.

Zlecasz i wymagasz

Możemy wykonać całe wdrożenie za Ciebie – to standardowa praca naszych konsultantów. Od warsztatów ze zrozumienia potrzeb, przez pozyskanie danych i ich modelowanie, po tworzenie finalnych raportów. Możesz zlecić nam te wszystkie zadania.

Droga do samodzielności

Jeżeli pragniesz uzyskać samodzielność, chętnie Cię w tym wesprzemy. Cieszymy się, gdy nasi Klienci uzyskują pełną samodzielność w tworzeniu raportów analitycznych. Zależy nam na wzroście kompetencji analitycznych w polskich firmach i uzyskiwaniu przez nie przewagi rynkowej. By to osiągnąć, proponujemy szkolenia, wspólne projekty i wsparcie abonamentowe ręka-w-rękę, dzięki którym stopniowo osiągniesz samodzielność.

Wsparcie w każdym etapie

Typowe etapy wdrożenia Business Intelligence i wsparcie Data Wizards na drodze do usamodzielnienia.

1. Ekstrakcja danych

Podłączenie do źródła i wydobycie z niego danych. Użycie dedykowanych konektorów lub standardowych sterowników ODBC OLE DB. Tutaj wyzwaniem może być model danych w systemie źródłowym – tabele i pola o enigmatycznych nazwach, trudna do odgadnięcia logika łączenia danych. Pomocna może być dokumentacja narzędzia lub doświadczenie konsultanta. W przypadku pobierania danych z firmowego data warehouse sytuacja zdaje się być najprostsza – tu dysponujemy już dobrze opisanymi danymi. Zawsze pojawia się potrzeba dołączenia własnych danych, a w Qlik Sense nie ma z tym problemu.

2. Modelowanie danych

Czasami wystarczy wczytać tabelę prostą i na danych w niej występujących zsumować wartość, policzyć liczbę zamówień, obliczyć marżę i zestawić te miary według istniejących w tabeli wymiarów. Często natrafiamy na wymagania raportów, które wychodzą poza zwykłe sumy. Wtedy zadaniem jest odpowiednie modelowanie danych, dodanie nowych pól kalkulowanych, odpowiednie połączenie tabel, dodanie flag i znaczników do liczenia dynamiki czy udziałów procentowych (np. % faktur zapłaconych na czas z użyciem flagi “zapłacone na czas” “zapłacone po terminie”). Modelowanie danych wykonujemy w narzędziu Business Intelligence. Tutaj musimy wziąć pod uwagę składnię formuł danego narzędzia. Nowo utworzone techniczne pola używamy później w tej składni i zależnie od niej przygotujemy inne pola kalkulowane.

3. Tworzenie aplikacji Qlik

Jest to etap wczytania gotowych danych do aplikacji oraz utworzenie w niej biblioteki miar i wymiarów. Na tym etapie tworzymy również przykładowe wizualizacje (tabele, wykresy) i raporty. Projektujemy ramy interfejsu (np. rozmieszczenie filtrów danych – tzw. pól selekcji) czy zasady dostępu (np. ograniczenie danych według regionu). Gotową aplikację publikujemy dla innych użytkowników.

4. Tworzenie widoków analitycznych

Jeżeli standardowe wizualizacje w aplikacji nam nie wystarczają, możemy w już opublikowanej aplikacji stworzyć własne widoki analityczne. Wykorzystujemy istniejącą już w aplikacji bibliotekę miar i wymiarów, a następnie w prosty sposób dodajemy własne zestawienia (przykładowo ranking przychodu według handlowca zamiast według klienta). Tak przygotowanymi widokami możemy podzielić się z innymi użytkownikami.

5. Eksploracja danych

Forma dostępu typowego “konsumenta” raportów. Śledzenie wyników w różnych zestawieniach. Czasami eksport danych i wysyłka mailem do współpracowników. Możliwość stworzenia narracji (prezentacja typu power-point z osadzonymi wizualizacjami danych). W czasie eksploracji danych poruszamy się po przygotowanych przez innych raportach – tu również stosując zmiany zestawień miar i wymiarów, ale tylko wtedy, jeżeli przewidział to twórca aplikacji.