+48 22 270 14 02 office@datawizards.pl

MASHUPY QLIK SENSE

Zobacz jak mix różnych technologii IT może wzbogacić Twoje analizy.
Od wielu lat produkty Qlik są uznawane przez Gartner Group jako liderzy wśród rozwiązań Business Intelligence. Przez wiele lat produkty Qlika były też używane w określony sposób tj. jako rozwiązania stand-alone, rzadko połączone z innymi technologiami.

Wraz z rozwojem różnych technologii IT, wzrostu szeroko pojętej mobilności, popularyzacji API jako sposobu dostępu do aplikacji oraz potrzeby ciągłego dostępu do informacji, konieczne było przygotowanie platformy Qlik tak, aby była otwarta i gotowa na mariaż z innymi technologiami – dostępnymi już teraz i takimi, które dopiero pojawią się w przyszłości. Tak też się stało wraz z pojawieniem się Qlik Sense. Zbudowany na najpopularniejszych technologiach, z bogatą biblioteką programistycznych API, Qlik Sense może być w prosty sposób osadzany w innych technologiach, jak również inne technologie mogą być w prosty sposób łączone Qlik Sense.

Otwiera to przed Tobą nowe możliwości umożliwienia Twoim użytkownikom dostępu do szerokiego spektrum informacji, które pomogą im w podjęciu najlepszej decyzji, bez względu na czas, miejsce czy urządzenie lub aplikację, z której dany użytkownik aktualnie korzysta.

Jakie możliwości oferuje Qlik Sense w zakresie integracji?

Jak często Twoi użytkownicy narzekają, że muszą korzystać z wielu technologii czy wielu programów w celu zrealizowania jednego procesu np. wprowadzenia nowego klienta? Czyż nie byłoby ogromną oszczędnością czasu i zasobów, gdyby w jednym widoku zintegrować system CRM, system ERP i analitykę i tym samym umożliwić użytkownikom pracę w ramach “jednego okienka”? Takie właśnie możliwości daje Qlik Sense przy wykorzystaniu tzw. mashup’ów.

Co to jest mashup?

Mashup to strona internetowa lub aplikacja, która używa treści z więcej niż jednego źródła do stworzenia pojedynczej nowej usługi wyświetlanej w jednym interfejsie graficznym. Termin ten oznacza łatwą, szybką integrację, często przy użyciu otwartych interfejsów programowania aplikacji (open API) i źródeł danych.

Mashup’y można uznać za jeden z głównych motorów ewolucji oprogramowania społecznościowego i Web 2.0. Narzędzia do tworzenia kompozycji mashup są zazwyczaj na tyle proste, aby mogły być używane przez użytkowników końcowych.

W jakich sytuacjach mogę zastosować mashup?

W zasadzie każda aplikacja Qlik Sense może być wykonana jako mashup, który osadza wizualizacje w kodzie strony internetowej. Szczególnie jednak tam, gdzie konieczne jest zintegrowanie innej technologii, mashupy są domyślnym sposobem projektowania aplikacji.

Przykładowe zastosowania mashupów:

  • Integracja analityki dotyczącej klienta, produktu czy usługi poprzez osadzenie interaktywnych wizualizacji bezpośrednio w systemie CRM (np. SalesForce, SugarCRM) – zobacz przykład aplikacji SalesForce,
  • Osadzenie wizualizacji z Qlik Sense w strony internetowe organizacji zobligowanych do publicznego prezentowania raportów rocznych z prowadzonej działalności w celu informacyjnym np. dla inwestorów czy dziennikarzy – zobacz przykład aplikacji,
  • Portale informacyjne dla Twoich klientów czy dostawców.