systemy prowizyjne

Usprawnij system prowizyjny w firmie!

Chcesz motywować swój zespół do coraz lepszych wyników i zastanawiasz się, w jaki sposób opracować system prowizyjny? A może zauważyłeś, że wdrożony system nie przynosi zamierzonych efektów?

Qlik Sense pomoże Ci w prosty sposób wyeliminować słabe punkty systemu prowizyjnego i usprawnić ten proces od A do Z.

ikony Business Intelligence

Zautomatyzuj procesy związane z obliczaniem prowizji

ikony Business Intelligence

Łącz dane z wielu źródeł: systemy sprzedażowe, CRM, systemy księgowe

ikony Business Intelligence

Porównuj różne scenariusze prowizji

ikony Business Intelligence

Generuj raporty w czasie rzeczywistym

Co zyskasz, budując system premiowy z Qlik Sense?

  • automatyzację procesu obróbki danych,
  • wygodną integrację danych z różnych źródeł (ERP, CRM, Excel, systemy zewnętrzne),
  • opcję konfiguracji algorytmów przeliczeniowych, które policzą to, co ręcznie byłoby praktycznie niemożliwe,
  • możliwość automatycznego udostępniania gotowych raportów właściwym osobom,
  • zwiększanie częstotliwości aktualizacji raportów z dni do godzin lub nawet minut,
  • opcję drążenia danych, dzięki której Twój zespół będzie mógł analizować         składowe osiąganych wyników, wyciągać wnioski i trafniej kierunkować swoje działania.

 

Qlik Sense – możliwości na miarę potrzeb biznesu

Powyższe trudności zminimalizujesz lub całkowicie wyeliminujesz przy pomocy narzędzia Qlik Sense, które umożliwi Ci elastyczne budowanie systemów prowizyjnych opartych na dowolnych źródłach danych.

Przykłady? Z powodzeniem opracujesz system oparty na wynikach sprzedażowych handlowców pobieranych z ERP i CRM czy system odnoszący się do realizacji zaplanowanych parametrów produkcyjnych.

Dlaczego Twój system prowizyjny się nie sprawdza?

Prawidłowo opracowany system prowizyjny uwzględnia, m.in. cele firmy, specyfikę stanowiska i samego produktu. Jeżeli nie przynosi zamierzonych efektów, warto poszukać przyczyn związanych z analizą danych.

Ręczna praca związana z analityką

Pobieranie i ręczne przekształcanie danych to bardzo czasochłonne zajęcie. Zamiast angażować swoich wysoko wykwalifikowanych pracowników do powtarzalnych i mechanicznych czynności, możesz w tym czasie zlecić im bardziej wymagające zadania. Dodatkowo ręczna praca z analizą danych zwiększa ryzyko popełnienia błędów, a aktualizacje raportów mogę odbywać się rzadziej niż powinny.

Zbyt prosty system

Nie chcesz tworzyć zbyt skomplikowanego systemu prowizyjnego, dlatego pomijasz lub rezygnujesz z pewnych rozwiązań ze względu na brak możliwości technicznych ich zrealizowania? Nadmiernie uproszczony system nie gwarantuje efektów. W takiej sytuacji powstają systemy prowizyjne, które nie realizują zakładanych celów lub nie zdobywają zaufania pracowników.

Zbyt skomplikowany system

Sytuacja odwrotna, ale konsekwencje takie same. System prowizyjny nie będzie dawać zamierzonych efektów, jeśli musi uwzględnić zbyt dużą ilość danych pochodzących z kilku źródeł lub długą listę wyjątków związaną ze specyfiką branży.

Rozproszenie systemu analitycznego

Przejrzysty system analityczny pozwala na szczegółowy wgląd w bieżące wyniki. Co się dzieje, gdy tego brakuje? Nie możesz przełożyć wniosków wynikających z systemu premiowego na działania pracownika, trafnie diagnozować sytuacji i podejmować szybkiej reakcji. Jednym zdaniem: realizacja podstawowych celów systemu premiowego nie jest możliwa.

Jak pozbyć się Excela z firmy webinar

Jak pozbyć się Excela z firmy?

Czy Twoja firma nadal polega na Excelu nie tylko do zbierania, ale także analizowania danych? Jeśli tak, prawdopodobnie dostrzegasz różnorodne problemy, które są typowe dla tego narzędzia.

Czytaj dalej
Usprawnij system prowizyjny w swojej firmie z Qlik Sense!