Mashupy Qlik Sense

Mashupy Qlik Sense

Jak często narzekasz, że musisz korzystać z wielu technologii czy wielu programów w celu zrealizowania jednego procesu np. wprowadzenia nowego klienta? Czyż nie byłoby ogromną oszczędnością czasu i zasobów, gdyby w jednym widoku zintegrować system CRM, system ERP i analitykę i tym samym umożliwić pracę w ramach “jednego okienka”? Takie właśnie możliwości daje Qlik Sense przy wykorzystaniu tzw. mashup’ów.

Zobacz jak mix różnych technologii IT może wzbogacić Twoje analizy.

ikony Business Intelligence

Zintegruj Qlik Sense z innymi aplikacjami

ikony Business Intelligence

Twórz mashupy bez pomocy programistów

ikony Business Intelligence

Uzyskaj dostęp do niestandardowych rozwiązań analitycznych

ikony Business Intelligence

Rozszerz funkcjonalności Qlik Sense

Czym jest mashup?

Mashup w Qlik Sense to technika, która pozwala na łączenie wizualizacji danych i obiektów Qlik Sense z innymi elementami webowymi, takimi jak HTML, CSS i JavaScript, w celu stworzenia niestandardowych aplikacji analitycznych lub rozszerzeń. Mashupy umożliwiają tworzenie spersonalizowanych interfejsów użytkownika i doświadczeń, które są dostosowane do specyficznych potrzeb i wymagań organizacji.

Mashup’y można uznać za jeden z głównych motorów ewolucji oprogramowania społecznościowego i Web 2.0.

 

Zobacz webinar – Tworzenie własnych aplikacji analitycznych na stronach www – Mashupy Qlik Sense

W jakich sytuacjach możesz zastosować mashup?

W zasadzie każda aplikacja Qlik Sense może być wykonana jako mashup, który osadza wizualizacje w kodzie strony internetowej. Szczególnie jednak tam, gdzie konieczne jest zintegrowanie innej technologii, mashupy są domyślnym sposobem projektowania aplikacji.

Przykładowe zastosowania mashupów:

  • Integracja analityki dotyczącej klienta, produktu czy usługi poprzez osadzenie interaktywnych wizualizacji bezpośrednio w systemie CRM (np. SalesForce, SugarCRM) – zobacz przykład aplikacji SalesForce,
  • Osadzenie wizualizacji z Qlik Sense w strony internetowe organizacji zobligowanych do publicznego prezentowania raportów rocznych z prowadzonej działalności w celu informacyjnym np. dla inwestorów czy dziennikarzy,
  • Wbudowanie analiz Qlik Sense w portalach klienta, aby umożliwić klientom dostęp do spersonalizowanych analiz i raportów dotyczących ich interakcji z Twoją firmą.

Dzięki mashupom, Qlik Sense może być zintegrowany z wieloma narzędziami i technologiami zewnętrznymi. Oto kilka przykładów.

Systemy CRM

Integracja z systemami CRM takimi jak Salesforce, Microsoft Dynamics lub HubSpot, umożliwiająca dostęp do analiz Qlik Sense bezpośrednio z interfejsu CRM.

ERP

Integracja z systemami ERP takimi jak SAP, Oracle lub Microsoft Dynamics AX, umożliwiająca analizę danych z ERP w Qlik Sense.

Narzędzia do zarządzania projektami

Integracja z narzędziami zarządzania projektami takimi jak Jira, Trello lub Asana, umożliwiająca analizę danych projektowych w Qlik Sense.

CMS

Integracja z systemami zarządzania treścią takimi jak WordPress, Joomla lub Drupal, umożliwiająca wbudowanie wizualizacji Qlik Sense w strony internetowe lub portale.

Platformy mediów społecznościowych

Integracja z platformami mediów społecznościowych takimi jak Facebook, Twitter lub LinkedIn, umożliwiająca analizę danych z mediów społecznościowych w Qlik Sense.

Bazy danych i magazyny danych

Integracja z bazami danych i magazynami danych, umożliwiająca analizę danych z różnych źródeł w jednym miejscu w Qlik Sense.

Technologie webowe

Integracja z technologiami webowymi takimi jak HTML, CSS, JavaScript oraz bibliotekami i frameworkami JavaScript takimi jak AngularJS, React lub Vue.js, umożliwiająca tworzenie niestandardowych interfejsów użytkownika i doświadczeń.

Tworzenie własnych aplikacji analitycznych na stronach www - Mashupy Qlik Sense

Tworzenie własnych aplikacji analitycznych na stronach www - Mashupy Qlik Sense

Qlik Sense to najbardziej elastyczne narzędzie, które daje wyjątkowe możliwości analityczne. Podczas tego webinarium zaprezentujemy, czym są mashupy i pokażemy jak je wykorzystać w praktyce.

Czytaj dalej
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Mashupów w Qlik Sense?