POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ WWW.DATAWIZARDS.PL

 

Drogi Użytkowniku,

przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Naszym celem jest umożliwienie Ci pełnej informacji w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

1.    INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1.      Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi Użytkowników korzystających ze strony www.datawizards.pl (dalej jako „Strona”).

1.2.      Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest 

Data Wizards Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa,

KRS: 0000710237, NIP: 9512452454, 

dalej jako „Administrator” lub „My”.

1.3.      Możesz się z nami skontaktować drogą telefoniczną pod numerem: + 48 22 270 14 02, mailową na adres e-mail: office@datawizards.pl, a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.

1.4.      Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej „Użytkownikiem”.

1.5.      Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

1.6.      Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych pisząc na adres e-mail:iod@datawizards.pl lub na adres siedziby Administratora.

2.    CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

2.1.    Formularz kontaktowy „Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami lub umów spotkanie”

2.1.1.      Jeżeli napiszesz do nas przez formularz kontaktowy „Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami lub umów spotkanie”, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz przy wykorzystaniu danych kontaktowych, które podasz w formularzu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomości Użytkownika oraz prowadzenie komunikacji z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.1.2.      W przypadku gdy zwrócisz się do Nas z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (jeżeli będziesz stroną umowy) albo na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na przedstawieniu zamówionej oferty (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jeżeli reprezentujesz podmiot prawny.

2.1.3.      [Zgody marketingowe] Jeżeli wysyłając wiadomość za pomocą Formularza kontaktowego dobrowolnie zaznaczysz nieobowiązkowe zgody znajdujące się pod formularzem (na marketing mailowy lub marketing telefoniczny), Twoje dane osobowe w zależności od wyrażonych zgód i podanych danych, będą przetwarzane w celach:

a.     wysyłania w przyszłości przez Data Wizards Sp. z o.o. treści marketingowych i handlowych dotyczących naszej oferty drogą elektroniczną na podany przez Ciebie w formularzu adres e-mail;

b.     kontaktowania się z Tobą w przyszłości drogą telefoniczną w celu przedstawiania Ci treści marketingowych i handlowych dotyczących naszej oferty na podany przez Ciebie w formularzu numer telefonu.

2.1.4.      Zwracamy uwagę, że kontakt z naszej strony w celach marketingowych z pewnością nie będzie natarczywy i będzie następował np. kiedy będziemy mieli do zaprezentowania Ci jakiś nowy produkt, funkcjonalność lub usługę. 

2.1.5.      Pamiętaj że zgody marketingowe możesz odwołać w każdym momencie. 

2.1.6.      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych opisanych w punkcie 2.1.3 powyżej jest prawnie uzasadniony interes Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z wyrażonymi zgodami marketingowymi) polegający na marketingu i promocji swoich usług, produktów i swojej działalności.

2.2.        Formularz „Umów spotkanie”

2.2.1.      Dane osobowe przekazane za pomocą formularza „Umów spotkanie” będziemy przetwarzać w celu dobrania dla Ciebie odpowiedniego konsultanta w zależności od wyzwania, z którym się do Nas zwracasz, skontaktowania się z Tobą w celu umówienia  konsultacji, a następnie jej przeprowadzenia.

2.2.2.      Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w powyższych celach jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przeprowadzeniu zamówionej przez Ciebie bezpłatnej konsultacji, omówienia Twoich potrzeb i dobrania odpowiednich rozwiązań.

2.2.3.      [Zgody marketingowe] Jeżeli podczas zamawiania konsultacji dobrowolnie zaznaczysz nieobowiązkowe zgody znajdujące się pod formularzem (na marketing mailowy lub marketing telefoniczny), Twoje dane osobowe w zależności od wyrażonych zgód i podanych danych, będą przetwarzane w celach:

c.      wysyłania w przyszłości przez Data Wizards Sp. z o.o. treści marketingowych i handlowych dotyczących naszej oferty drogą elektroniczną na podany przez Ciebie w formularzu adres e-mail;

d.     kontaktowania się z Tobą w przyszłości drogą telefoniczną w celu przedstawiania Ci treści marketingowych i handlowych dotyczących naszej oferty na podany przez Ciebie w formularzu numer telefonu.

2.2.4.      Zwracamy uwagę, że kontakt z naszej strony w celach marketingowych z pewnością nie będzie natarczywy i będzie następował np. kiedy będziemy mieli do zaprezentowania Ci jakiś nowy produkt, funkcjonalność lub usługę. 

2.2.5.      Pamiętaj że zgody marketingowe możesz odwołać w każdym momencie. 

2.2.6.      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych opisanych w punkcie 2.2.3 powyżej jest prawnie uzasadniony interes Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z wyrażonymi zgodami marketingowymi) polegający na marketingu i promocji swoich usług, produktów i swojej działalności.

2.3.         Uzyskanie dostępu do bezpłatnych Webinariów, E-booków, Szkoleń.

2.3.1.      Będąc Użytkownikiem naszej Strony masz możliwość zarejestrowania się na bezpłatne webinaria i szkolenia, zamówienia bezpłatnych E-booków.

2.3.2.      W celu otrzymania dostępu do bezpłatnych materiałów oraz otrzymywania powiadomień o nowych podcastach jesteś zobowiązany do podania swojego adresu mailowego.  Wyślemy Ci na niego link potwierdzający, a po jego kliknięciu otrzymasz dostęp do webinariów, E-booków i szkoleń.

2.3.3.      Podstawą prawną przetwarzania Twojego adresu mailowego w powyższych celach jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na przekazaniu dostępu do bezpłatnych materiałów. 

2.3.4.      Twój adres mailowy jak i inne dane, dobrowolnie przez Ciebie podane w formularzu, będziemy przetwarzać do celów statystycznych co również stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.3.5.      [Zgody marketingowe] Jeżeli podczas rejestracji na bezpłatne webinary, lekcje zaznaczysz nieobowiązkowe zgody znajdujące się pod formularzem (na marketing mailowy lub marketing telefoniczny), Twoje dane osobowe w zależności od wyrażonych zgód i podanych danych, będą przetwarzane w celach:

a.     wysyłania przez Data Wizards Sp. z o.o. treści marketingowych i handlowych dotyczących naszej oferty drogą elektroniczną na podany przez Ciebie w formularzu adres e-mail;

b.     kontaktowania się z Tobą drogą telefoniczną w celu przedstawiania Ci treści marketingowych i handlowych dotyczących naszej oferty na podany przez Ciebie w formularzu numer telefonu.

2.3.6.      Zwracamy uwagę, że kontakt z naszej strony w celach marketingowych z pewnością nie będzie natarczywy i będzie następował np. kiedy będziemy mieli do zaprezentowania Ci jakiś nowy produkt, funkcjonalność lub usługę. 

2.3.7.      Pamiętaj że zgody marketingowe możesz odwołać w każdym momencie. 

2.3.8.      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych opisanych w punkcie 2.3.5 powyżej jest prawnie uzasadniony interes Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z wyrażonymi zgodami marketingowymi) polegający na marketingu i promocji swoich usług, produktów i swojej działalności.

3.    PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

3.1.         Na zasadach opisanych w RODO, przysługują Ci następujące prawa dotyczące Twoich danych, przekazanych za pomocą naszej Strony:

3.1.1.      prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich kopii (art. 15 RODO);

3.1.2.      prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

3.1.3.      prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);

3.1.4.      prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

3.1.5.      prawo żądania przenoszenia danych tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

3.1.6.      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w tym w celach marketingowych (art. 21 RODO);

3.1.7.      prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

3.1.8.      prawo wycofania zgody na marketing mailowy lub telefoniczny – jeżeli wyraziłeś zgodę na kontakt w celach marketingowych i handlowych na podany przez Ciebie w formularzu adres e-mail lub numer telefonu, masz prawo odwołać taka zgodę w każdym momencie.

3.1.9.      Posiadasz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.2.          Jak realizować swoje prawa?

3.2.1.      W celu realizacji swoich praw prosimy wysłać wniosek ze swoim żądaniem na adres mailowy:office@datawizards.pl,  lub na adres mailowy iod@datawizards.pl.

3.2.2.      Jeżeli w ciągu 14 dni nie otrzymasz od nas żadnej odpowiedzi (czasami wiadomości e-mail nie dochodzą, albo trafiają do spamu), prosimy o wykonanie połączenia na numer telefonu: + 48 22 270 14 02.

3.2.3.      W przypadku otrzymywania wiadomości marketingowych i handlowych na adres mailowy, masz zawsze możliwość wypisania się z listy mailingowej (anulowania subskrypcji) i tym samym wycofania swojej zgody marketingowej poprzez kliknięcie w link dostępny na dole wiadomości.

4.    ODBIORCY DANYCH

4.1.         Dla prawidłowego funkcjonowania naszej Firmy oraz Strony, konieczne jest korzystanie przez Nas z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2.         Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności spółki, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu serwerów oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) oraz dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi odpowiednie wsparcie (kancelaria prawna lub firma windykacyjna). 

5.    OKRES PRZECHOWYWANIA

5.1.         Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) będą przetwarzane przez czas istnienia tego interesu lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych.

5.2.         Dane przetwarzane w celach kontaktów marketingowych będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w tym celu lub do momentu wycofania zgód na kontakt w celach marketingowych.

5.3.         Dane przetwarzane na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) będą przetwarzane przez czas jej trwania a następnie przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń.

6.    INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

6.1.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale może być konieczne w celu realizacji danego celu przetwarzania.

6.2.         W zamieszczonych na Stronie formularzach pola wymagane zostały oznaczone gwiazdką. Wpisywanie pozostałych danych do formularzy jest dobrowolne.

7.    INFORMACJE O BRAKU PROFILOWANIA I BRAKU PRZEKAZANIA DANYCH POZA EOG

Dane osobowe Użytkowników nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.