QlikView

QlikView – Sprawdzony przez dziesiątki tysięcy organizacji na całym świecie system Business Intelligence

Jest to platforma oparta na innowacyjnym silniku asocjacyjnym, która zrewolucjonizowała sposób, w jaki firmy korzystają z danych.

QlikView pozwala w szybki sposób opracowywać i dostarczać interaktywne aplikacje oraz pulpity nawigacyjne do analizy danych.

Dziś QlikView nadal jest użytkowany z powodzeniem w wielu międzynarodowych organizacjach, choć powoli jego miejsce zajmuje najnowszy produkt firmy Qlik – Qlik Sense.

Więcej o Qlik Sense
QlikView BI

Główne cechy QlikView

 • Pierwszy system klasy Business Intelligence działający w pełni in-memory
 • Brak ograniczeń na liczbę wymiarów i miar wykorzystywanych w analizie
 • Przełomowy i intuicyjny interfejs wspomagany silnikiem asocjacyjnym pozwalające zadawać skomplikowane pytania o dane użytkownikom bez znajomości kwerend i języka SQL
 • Niespotykana w systemach OLAP wydajność analizy na zestawach danych liczących nawet miliardy rekordów
 • Niski całkowity koszt posiadania (TCO)
 • Szerokie spektrum użycia: guided analytics, mobile analytics, reporting, self-service
 • Szybkie efekty wdrożeniowe – pierwsze aplikacje analityczne gotowe do użycia w ciągu kilku dni

Chcę skonwertować QlikView do Qlik Sense

  Korzystasz z QlikView i zastanawiasz się nad migracją do Qlik Sense?

  Obecni użytkownicy QlikView (posiadający aktywny maintenance) mają do dyspozycji trzy opcje:

  1. Pełna konwersja z QlikView do Qlik Sense.
  2. Współistnienie QlikView i Qlik Sense (tzw. oferta Dual-Use).
  3. Pozostanie z QlikView.

  Którą ścieżkę konwersji QlikView wybrać?

  Zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości.