rzis bilans cash flow

Przyspiesz tworzenie raportów z Qlik

Pracujesz w branży finansowej? Zastanawiasz się, w jaki sposób możesz skrócić proces zamknięcia miesiąca, kwartału czy roku – z dziesięciu do trzech dni roboczych? I jak zachować przy tym wysoką jakość prezentowanych danych i taką samą liczbę pracowników?

Sprawdź, co da Ci automatyzacja procesów z Qlik Sense, i przestań marnować czas.

ikony Business Intelligence

Zautomatyzuj przygotowywanie sprawozdań finansowych

ikony Business Intelligence

Zwiększ efektywność działu księgowego

ikony Business Intelligence

Przyspiesz tworzenie bilansu, RZiS oraz cash flow

ikony Business Intelligence

Nie trać czasu na ręczną obróbkę danych

Automatyzacja procesów na wagę złota

Koniec z wykonywaniem powtarzalnych i czasochłonnych operacji na danych przy każdym zamknięciu okresu rozliczeniowego. Koniec z arkuszami kalkulacyjnymi i utrudnionym dostępem do danych. Działania, które wykonasz szybciej i wygodnie dzięki Qlik Sense to, m.in.:

  • obliczanie wysokości marż,
  • budżetowanie,
  • określanie wskaźników zadłużenia,
  • prognozowanie wyników finansowych,
  • ocena ryzyka kredytowego i walutowego,
  • kalkulacje rezerw,
  • naliczenia amortyzacji,
  • alokacje.

Dostęp do scentralizowanych i pewnych danych

W Twojej firmie powstaje kilka podobnych zestawów danych przygotowanych przez różne działy, które są przechowywane w kilku miejscach? W takiej sytuacji łatwo o informacyjny chaos.

Po wdrożeniu Qlik Sense wszyscy uprawnieni użytkownicy mają dostęp do aktualnych danych. Dodatkowo, przed uwzględnieniem ich w raportach nie muszą tracić czasu na dodatkową obróbkę, konsolidację czy dokładną weryfikację.

Wyzwania w dziale finansowym

Chociaż szybkie tempo pracy i ręczna obróbka danych nie idą ze sobą w parze, to takie połączenie jest codziennością wielu działów finansowych. Wpisują się w nią, m.in.:

Coraz bardziej kompleksowe i częstsze raporty finansowe
Odgórnie skracany czas na przygotowanie danych
Skomplikowana sytuacja polityczno-ekonomiczna na świecie
Oczekiwania interesariuszy, którzy domagają się bieżącego wglądu w sytuację firmy

Dlaczego Qlik Sense usprawni pracę Twojego działu finansowego?

Trudne czasy wymagają nowoczesnych rozwiązań w pracy z danymi. Platforma Qlik Sense odpowiada na aktualne wyzwania i pozwala na widoczną poprawę efektywności procesu raportowego. Dzięki Qlik możesz, między innymi:

Odciążyć swój zespół

Wszystko dzięki automatyzacji powtarzalnych czynności związanych z obróbką danych – pracownicy nie będą musieli tracić na nią czas.

Stworzyć jedno centralne repozytorium danych

Wiele działów będzie czerpać z niego potrzebne informacje. Dzięki temu powstanie tzw. jedna wersja prawdy, co zapobiegnie powtarzającym się pytaniom.

Przyśpieszyć i zoptymalizować proces tworzenia budżetu

W tym rocznego i planów średnio- i długoterminowych. Dodatkowo, skrócisz czas przygotowywania cyklicznych aktualizacji budżetu i prognoz (forecastów).

Zautomatyzować proces tworzenia sprawozdań

Dotyczy zarówno rocznych, jak i okresowych sprawozdań finansowych. Qlik wykona za Ciebie część działań lub przygotuje dokument od A do Z.

Zapewnić szybki dostęp do odpowiednio przekształconych danych

Z uwzględnieniem wszystkich ręcznych księgowań i alokacji (tuż po realizacji dyspozycji zmiany przez dział księgowości w systemie finansowo-księgowym).

Jak pozbyć się Excela z firmy webinar

Jak pozbyć się Excela z firmy?

Czy Twoja firma nadal polega na Excelu nie tylko do zbierania, ale także analizowania danych? Jeśli tak, prawdopodobnie dostrzegasz różnorodne problemy, które są typowe dla tego narzędzia.

Czytaj dalej
Czas to pieniądz. Chcesz przyspieszyć procesy raportowe w dziale finansowym? Zapytaj nas o wdrożenie Qlik Sense w Twojej firmie.