Qlik GeoAnalytics

Qlik GeoAnalytics

Qlik GeoAnalytics nie tylko umożliwia wizualizację lokalizacji danych na interaktywnych mapach, ale także oferuje potężne narzędzia do analizy przestrzennej i geokodowania. Z łatwością połącz swoje dane z kontekstem geograficznym i odkryj ukryte wzorce oraz relacje, które mogą przekształcić Twoje operacje biznesowe.
ikony Business Intelligence

Zrozum swoje dane w kontekście geograficznym

ikony Business Intelligence

Wykorzystaj analizę lokalizacji do podejmowania lepszych decyzji

ikony Business Intelligence

Twórz interaktywne mapy i wizualizacje

ikony Business Intelligence

Wzbogać swoje dane o informacje geograficzne

Jakie korzyści daje Qlik GeoAnalytics?

Qlik GeoAnalytics stwarza możliwość podejmowania lepszych decyzji związanych z lokalizacją prowadzenia biznesu, poprzez dostarczanie zaawansowanych możliwości analitycznych w wymiarze geoprzestrzennym. Qlik GeoAnalytics to nie tylko mapy, ale przede wszystkim zaawansowane funkcje geoprzestrzenne, które odkryją przed Tobą niewidoczne do tej pory relacje geograficzne.

Opatentowana technologia kompresji i streamingu danych mapowych pozwoli Ci zrozumieć wzrastający wolumen danych powiązanych z lokalizacją. Dostępna dzięki temu poszerzona analiza Twoich danych pozwoli Ci podejmować trafniejsze decyzje, które przekładać się będą na wyższy ROI.

  • Lepsze zrozumienie danych: Zrozum swoje dane w kontekście geograficznym, identyfikując nowe możliwości i zagrożenia na rynku.
  • Podjęcie świadomych decyzji: Wykorzystaj analizę lokalizacji do podejmowania lepszych decyzji biznesowych opartych na danych przestrzennych.
  • Optymalizacja działań: Zidentyfikuj obszary do poprawy w swoich działaniach logistycznych i operacyjnych.

 

Obejrzyj webinar Wizualizacja danych na mapach – Qlik GeoAnalytics

Geokodowanie w Qlik GeoAnalytics

Przekształcaj opisowe dane lokalizacyjne, takie jak adresy, nazwy miejscowości lub nawet współrzędne geograficzne, w informacje przestrzenne, które mogą być wykorzystane do wizualizacji i analizy danych na mapach. Dzięki tej funkcji, użytkownicy mogą łatwo zobaczyć swoje dane w kontekście geograficznym, co może pomóc w identyfikacji wzorców, trendów i relacji, które mogą być trudne do zauważenia w tradycyjnych tabelarycznych zestawieniach danych.

Oto kilka kluczowych aspektów geokodowania w Qlik GeoAnalytics:

  • Automatyczne geokodowanie: Qlik GeoAnalytics może automatycznie przetwarzać dane adresowe lub inne dane lokalizacyjne, aby wygenerować współrzędne geograficzne, które mogą być następnie wykorzystane do wizualizacji na mapach.
  • Wzbogacanie danych: Geokodowanie pozwala na wzbogacenie Twoich danych o informacje geograficzne, co może pomóc w lepszym zrozumieniu związków przestrzennych między różnymi elementami Twoich danych.
  • Wizualizacja na mapach: Po geokodowaniu, dane mogą być łatwo wizualizowane na mapach, co umożliwia interaktywną analizę i odkrywanie nowych wglądów.
  • Analiza przestrzenna: Geokodowanie jest podstawą do przeprowadzania zaawansowanych analiz przestrzennych, takich jak obliczanie odległości, analiza obszarów zasięgu, identyfikacja klastrów geograficznych i wiele innych.
  • Wsparcie dla różnych formatów danych lokalizacyjnych: Qlik GeoAnalytics obsługuje różne formaty danych lokalizacyjnych, co pozwala na elastyczne i wydajne geokodowanie, niezależnie od źródła danych.

Przykłady zastosowania Qlik GeoAnalytics

Analiza obszarów zasięgu

Określenie obszarów zasięgu sklepów, placówek usługowych lub innych lokalizacji, aby zrozumieć, skąd pochodzą klienci i jakie obszary są najlepiej obsługiwane.

Optymalizacja tras

Wykorzystanie analizy geoprzestrzennej do optymalizacji tras dostaw, tras sprzedaży lub innych tras operacyjnych, co może prowadzić do znaczących oszczędności czasu i kosztów.

Analiza demograficzna

Połączenie danych demograficznych z danymi geograficznymi, aby właściwie dostosować strategie marketingowe lub operacyjne.

Identyfikacja klastrów geograficznych

Wykorzystanie analizy geoprzestrzennej do identyfikacji klastrów geograficznych, takich jak obszary o wysokiej koncentracji klientów, sprzedaży lub innych zmiennych biznesowych.

Analiza konkurencji

Analiza lokalizacji konkurentów i ich wpływu na Twoją działalność, co może pomóc w planowaniu ekspansji lub strategii marketingowych.

Planowanie ekspansji

Wykorzystanie analizy geoprzestrzennej do identyfikacji potencjalnych lokalizacji dla nowych sklepów, placówek lub innych obiektów na podstawie analizy rynku i danych geograficznych

Zarządzanie ryzykiem

cena ryzyka związanego z lokalizacją, takiego jak ryzyko powodzi, pożarów lub innych zagrożeń naturalnych, co może pomóc w planowaniu i zarządzaniu ryzykiem.

Monitorowanie wydajności terytorialnej

Śledzenie wydajności sprzedaży, operacji lub innych kluczowych wskaźników wydajności (KPI) na poziomie terytorialnym, co może pomóc w identyfikacji obszarów do poprawy.

Jak możesz wykorzystać Qlik GeoAnalytics w swojej firmie?