obroty z dostawcami

Efektywna obsługa zobowiązań z Qlik Sense

Pracujesz w sprzedaży i zależy Ci na utrzymywaniu dobrych relacji ze swoimi dostawcami? Chcesz przyspieszyć obsługę zobowiązań?

Wykorzystaj możliwości, jakie daje Qlik Sense i osiągaj jeszcze lepsze wyniki w krótszym czasie. Sprawdź, dlaczego firmy z Twojej branży wybierają to rozwiązanie.

ikony Business Intelligence

Popraw wskaźnik płatności na czas

ikony Business Intelligence

Usprawnij proces obsługi zobowiązań finansowych

ikony Business Intelligence

Szybko twórz raporty dotyczące płatności

ikony Business Intelligence

Buduj wizerunek wiarygodnego kontrahenta

Zapłacisz w terminie

W Qlik Sense masz dostęp do kompletu informacji dotyczących otwartych zobowiązań finansowych. Możliwość wygodnego wglądu w dane zminimalizują płatności po terminie wynikające z błędów ludzkich. Z łatwością wygenerujesz raporty uwzględniające kluczowe wskaźniki, tj.:

 • termin zapadalności,
 • wiekowanie,
 • blokada płatności wraz z jej powodami.

Analizuj i doskonal proces

Dzięki raportom i zestawieniom możesz nie tylko kontrolować bieżące zobowiązania, ale również usprawnić sam proces na podstawie analizy danych historycznych. Z Qlikiem szybko wychwycisz powtarzające się pomyłki. Najważniejsze zmienne zobowiązań zamkniętych (zapłaconych) to, m.in.:

 • terminowość płatności (z procentowym podziałem na faktury opłacone na czas oraz po terminie),
 • powody opóźnień, tj. późne zaksięgowanie, niewłaściwe warunki płatności, brak zamówienia,
 • liczba dni płatności po terminie,
 • procentowe określenie faktur PO (Purchase Order),
 • liczba korekt, not kredytowych, reversali, błędów.

Najważniejsze dane w jednym miejscu

W Qlik Sense zgromadzisz dane dotyczące obrotów z dostawcami, co umożliwi Ci szybki i wygodny wgląd we wszystkie zaksięgowane faktury. Poszczególne widoki pozwolą skategoryzować dokumenty według, m.in.:

 • dostawców oraz zakupowców,
 • kategorii podwójnego księgowania (w celu uniknięcia podwójnej płatności),
 • udziału faktur z zamówieniem.

 

Co zyskasz dzięki Qlik Sense?

Bieżący wgląd w zobowiązania finansowe Twojej firmy to przede wszystkim kontrola nad terminowością wpłat. Jak szybko się przekonasz, korzyści wdrożenia Qlik Sense jest o wiele więcej, np.:

Czas i wygoda

Wszystkie dane dotyczące zobowiązań względem dostawców gromadzisz w jednym miejscu, co przyspiesza wykonywanie codziennych obowiązków.

Sprawny proces obsługi zobowiązań

Eliminujesz błędy systemowe oraz ludzkie i zwiększasz szansę opłacenia faktur w terminie.

Poprawa relacji z dostawami

Każdy docenia płatność uregulowaną w terminie; poprawiając wskaźnik opłacania faktur na czas, jesteś rzetelnym partnerem biznesowym, z którym warto podejmować współpracę.

Jeszcze szersza perspektywa

Qlik Sense to narzędzie, z którym możesz pójść o krok dalej, by usprawniać swoją pracę na kolejnych etapach. W przypadku sprzedaży możesz rozszerzyć swoje analizy i objąć całą współpracę z dostawcami – od zidentyfikowania potrzeby, przez zamówienie, fakturę, do przyjęcia towaru. Możesz uwzględnić szereg istotnych wskaźników.

Widok na kolejkę księgowań z backlogiem
Dostawy na czas
Rozliczanie zakupów (GR/IR)
Aktywność zakupowców
Dane podstawowe (masterdata) dostawców (w tym duplikaty)
analiza działu zakupów webinar

Jak tworzyć kluczowe analizy dla działu zakupów?

Podczas webinaru zobaczysz przykładowe raporty z obszaru Procurement i dowiesz się, jak efektywnie wykorzystać wizualizację danych w obszarze analizy obszaru zakupów. Analizuj trendy, dynamikę i kluczowe wskaźniki.

Czytaj dalej
Masz pytanie dotyczące tego, jak Qlik Sense usprawni proces obsługi zobowiązań w Twojej firmie? Zapraszamy do kontaktu.