Talend Data Fabric

Talend® Data Fabric

Zbieraj dane z wielu źródeł i przekształcaj je w wiarygodne informacje.

Talend to innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie integracji i zarządzania jakością danych, które umożliwia organizacjom efektywne połączenie, przetwarzanie i analizę danych z różnorodnych źródeł. 

Dzięki swojej elastyczności i zaawansowanym funkcjom, Talend zapewnia nie tylko szybką i skuteczną integrację danych, ale także ich dokładność i wiarygodność, co jest kluczowe dla podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

Platforma jest dostosowana zarówno do środowisk chmurowych oraz on-premise.

Przetestuj Talend za 0 zł
ikony Business Intelligence

Integracja danych

Efektywne połączenie i zarządzanie informacjami z różnych źródeł w jednolitym środowisku.

ikony Business Intelligence

Jakość danych

Profilowanie, czyszczenie i standaryzacja danych w systemach.

ikony Business Intelligence

Integralność danych

Gwarancja spójności danych, dokładności oraz zgodność z normami i regulacjami.

ikony Business Intelligence

Integracja aplikacji i API

Płynne połączenie różnorodnych systemów i usług w jednolitą architekturę danych.

Szybka i efektywna integracja danych

Talend przyspiesza i upraszcza proces integracji danych z różnorodnych źródeł. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo łączyć dane z systemów ERP, CRM, baz danych i innych aplikacji, co jest kluczowe dla uzyskania pełnego obrazu działalności firmy.

Integracja z Qlik Sense pozwala na natychmiastowe wizualizacje i analizy, co znacząco skraca czas od zbierania danych do ich analizy.

Real-time data pipelines

Automatyzacja przepływów danych w Talend umożliwia tworzenie strumieniowych przepływów danych, co jest kluczowe dla organizacji potrzebujących szybkiego dostępu do aktualnych informacji.

Użytkownicy mogą projektować, tworzyć i ciągle aktualizować Hurtownie Danych oraz Data Lake, co w połączeniu z Qlik Sense umożliwia natychmiastową analizę i reakcję na zmieniające się warunki rynkowe.

Zapewnienie wysokiej jakości danych

Talend gwarantuje, że dane są nie tylko łatwo dostępne, ale także dokładne i spójne. Dzięki funkcjom kontroli jakości danych, organizacje mogą polegać na danych jako solidnym fundamencie dla swoich analiz oraz raportów w Qlik Sense i nie tylko. To zapewnia większą pewność w podejmowaniu decyzji biznesowych i zwiększa zaufanie do analizowanych danych.

Elastyczność i skalowalność

Talend oferuje rozwiązania dla środowisk chmurowych oraz on-premise, co pozwala na elastyczne i skalowalne zarządzanie danymi. Niezależnie od wielkości firmy czy złożoności danych, Talend dostosowuje się do potrzeb biznesowych, zapewniając efektywną integrację i zarządzanie danymi w połączeniu z analitycznymi możliwościami Qlik Sense.

Talend integracja danych

Szeroka gama konektorów

Talend wspiera integrację z wieloma popularnymi systemami i platformami, takimi jak SAP, Adobe, IBM, AWS, MySQL, Jira, Azure, MS SQL, Apache, Mongo DB, Oracle, Salesforce, Workday, CircleCI, Zendesk, Snowflake, Databricks, Google i inne.

Dzięki temu organizacje mogą maksymalizować wykorzystanie istniejących zasobów danych i unikać problemów związanych z integracją systemów.

Talend Data Fabric Trial

Wypróbuj Talend przez 14 dni za 0 zł

Rozpocznij testowanie – bez zobowiązań, bez ryzyka.

Decyzja o rozpoczęciu testów jest całkowicie niezobowiązująca i nie wymaga od Ciebie zakupu licencji. To idealna okazja, aby przekonać się, jak Talend może usprawnić Twoją pracę z danymi.