predykcja zamówień

Prognozuj zamówienia z Qlik Sense

Zarządzasz działem sprzedaży w swojej firmie? Chcesz lepszych efektów w zakresie prognozowania sprzedaży i domykania transakcji?

Poznaj Qlik Sense – rozwiązanie, które pozwoli pomnożyć wyniki Twojego zespołu.

ikony Business Intelligence

Prognozuj popyt i stany magazynowe

ikony Business Intelligence

Zwiększ wydajność łańcucha dostaw

ikony Business Intelligence

Śledź trendy i zjawiska rynkowe w czasie rzeczywistym

ikony Business Intelligence

Popraw jakość obsługi klienta, poprzez zrozumienie jego potrzeb

Trafnie prognozuj sprzedaż i optymalizuj koszty

Jeżeli Twój biznes opiera się na planowaniu produkcji i dystrybucji towarów, podstawą jest prognozowanie zamówień, które z jak najwyższą dokładnością odpowie na potrzeby klientów. Jak zwiększyć trafność tych prognoz? Postaw na Qlik Sense, który zautomatyzuje analizę ważnych czynników wpływających na sprzedaż, i dostarczy Ci gotowe odpowiedzi.

Opierając się na najnowszych metodach i technikach uczenia maszynowego, algorytm uwzględni różne czynniki.

Historia zamówień
Dane demograficzne
Sezonowość
Trendy rynkowe

Co zyska Twoja firma dzięki automatycznemu prognozowaniu sprzedaży? 

 • poprawę efektywności logistycznej,
 • minimalizację ryzyka braku towarów na magazynie,
 • lepiej zaplanowane zapasy,
 • optymalizację kosztów,
 • poprawę relacji z klientami,
 • przewagę konkurencyjną.

Co zyskasz dzięki automatycznym prognozom domknięcia transakcji?

 • szybkie identyfikowanie potencjalnych klientów, którzy są najbardziej skłonni do podpisania umowy,
 • określenie, które czynniki są najważniejsze dla skłonności klienta do podpisania umowy, co pozwala na lepsze dostosowanie oferty do jego potrzeb,
 • monitorowanie postępów w poszczególnych etapach procesu sprzedaży, dzięki czemu menedżerowie mogą szybko reagować na zmiany i odpowiednio dostosować strategie,
 • prognozowanie potrzeb klientów i osiąganych wyników w celu optymalizacji działań sprzedażowych,
 • przyspieszenie procesu decyzyjnego,
 •  zwiększenie efektywności działań sprzedażowych oraz zwiększenie szans na finalizację transakcji biznesowej.
customer experience

Prognozuj finalizację transakcji i zwiększaj sprzedaż

Pracujesz w sprzedaży bezpośredniej, usługach finansowych, telekomunikacji lub technologii? Automatyczne przewidywanie, jakie szanse na finalizację transakcji biznesowej ma dana firma, to rozwiązanie, które pomoże Ci osiągać lepsze wyniki.

Dzięki analizom za pośrednictwem Qlik Sense przedstawiciele handlowi i menedżerowie będą skupiać się na tychpotencjalnych klientach, którzy są najbardziej skłonni do podpisania umowy.

Jak działa algorytm? Wykorzystuje uczenie maszynowe i bierze pod uwagę czynniki wpływające na finalizację transakcji, tj. demografię, historię komunikacji z klientem czy historię zamówień. Dodatkowo rozwiązanie może byćzintegrowane z innymi narzędziami biznesowymi, takimi jak CRM, co ułatwia automatyczne przesyłanie danych.

Predykcja zachowań klientów z wykorzystaniem uczenia maszynowego

Predykcja zachowań klientów z wykorzystaniem uczenia maszynowego

Uczenie maszynowe jest ciągle rozwijającą się dziedziną, która coraz mocniej przenika do świata biznesu. Dzieje się to z racji rosnącej świadomości potencjału, jaki za sobą niesie.

Czytaj dalej
Dowiedz się w jaki sposób Qlik Sense zwiększy Twoje wyniki. Czekamy na Twoją wiadomość.