Biblioteka Vizlib

Biblioteka Vizlib

Vizlib jest w pełni konfigurowalną i bogatą w funkcje biblioteką wizualizacji dla Qlik Sense. Możesz ją pobrać i użytkować całkowicie bezpłatnie wśród grona 5 użytkowników. Jeśli potrzebujesz wizualizacji dla większej liczby użytkowników – skontaktuj się z nami.

 

Pobierz bibliotekę Vizlib za darmo 

ikony Business Intelligence

Pełen dostęp do biblioteki rozszerzeń

ikony Business Intelligence

Upgrade’y i poprawki

ikony Business Intelligence

Nowe rozszerzenia, gdy tylko się pojawią

ikony Business Intelligence

Elastyczne zarządzanie licencjami

Zapoznaj się z poszczególnymi wizualizacjami i pobierz bezpłatną wersję

KPI Designer

Połącz wykresy, metryki i ikony w jeden obiekt KPI.

Sankey Chart

Łatwo konfigurowalne diagramy przepływu danych.

Table

Tabela z wieloma możliwościami dostosowywania wyglądu (m.in. mini-charty).

Filter

Listbox, Buttongroup, Dropdown, OneSelectedValue – wszystkie te formy filtrowania (i wiele więcej) znajdują się w obiekcie Filter.

Container

Rozszerzenie umożliwia grupowanie wizualizacji Qlik Sense.

Venn Diagram

Wizualizacja ta przedstawia graficznie atrybuty logiczne jako okręgi, przy czym wspólne elementy atrybutów reprezentowane są przez przecięcia okręgów.

Heatmap

Graficzne przedstawienie danych, w których poszczególne elementy zawarte w macierzy są podświetlane jako kolory na podstawie swojej wartości.

Scatter Chart

Wykres przedstawiający związek między dwoma miarami ilościowymi dla różnych kategorii. Służy do wizualnego zbadania potencjalnego istnienia, zakresu lub braku istotnej korelacji między wyświetlonymi zmiennymi.

Calendar

Rozszerzenie, które pozwala obsługiwać i prezentować pola dat w sposób znacznie bardziej przyjazny i intuicyjny dla użytkownika.

Advanced Text Object

Rozszerzenie tożsame z klasycznym obiektem tekstowym w QlikView, który obsługuje również zaawansowane funkcje, takie jak kod HTML, etykietki i kopiowanie zawartości do schowka po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Line Chart

Wykres liniowy, który można skonfigurować wedle uznania, dodając dowolne elementy graficzne i linie referencyjne.

Activity Gauge

Wizualizacja, która umożliwia porównanie wielu miar ilościowych lub jednej miary ilościowej podzielonej według kategorii.

Pie Chart

Rozszerzenie, które pozwala na zbudowanie „ciasteczka” według własnych preferencji dzięki bogatym opcjom konfiguracyjnym.

Vizlib Pivot Table

Rozszerzenie daje unikalną możliwość intuicyjnego tworzenia i wizualizowania dzięki płynnemu poruszaniu się między danymi.

Bar Chart

Rozszerzenie, które pozwala na grupowane i nachodzenie na siebie wykresów słupkowych tak, aby łatwiej porównywać i wizualizować dane ilościowe.

Story Timeline

Przedstawia kamienie milowe na osi czasu, dzięki czemu w bardzo przyjazny sposób można przeglądać historię swoich danych.

Sheet menu

Twórz zaawansowane menu nawigacyjne w aplikacjach Qlik Sense.

Chcesz dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu Biblioteki Vizlib?