Qlik skrócił o 40% proces analizy w Raiffeisen Bank International

Raiffeisen Bank International wykorzystuje Qlika do zarządzania ryzykiem swojego portfela kredytowego. Wielowymiarowe raporty zbudowane w autorskim narzędziu przyśpieszają cały proces analizy o około 40%. 

Raiffeisen Bank Polska S.A. należy do Grupy BNP Paribas od 2018 roku. Świadczy usługi związane z portfelem Raiffeisen Bank Polska S.A. Portfel ten ma wartość około 3,3 mld EUR i obejmuje głównie detaliczne produkty hipoteczne w walutach obcych.  

Qlik skrócił o 40% proces analizy w Raiffeisen Bank International

WYZWANIE

Raiffeisen Bank Polska S.A. jako część BNP Paribas prowadzi rozbudowany portfel kredytów hipotecznych we frankach i euro. Zadaniem zespołu analizy ryzyka jest nie tylko zarządzanie tym portfelem, ale także rozwijanie nowych modeli zarządzania ryzykiem kredytowym. 

W celu prowadzenia zaawansowanych analiz służących do zarządzania i rozwijania portfela zespół musiał zbierać ogromny wolumen danych z portfeli kredytowych, z których każdorazowo tworzył niestandardowe raporty. Niestety raporty te były jednowymiarowe, co wymagało tworzenia wielu raportów na potrzeby jednej analizy wielowymiarowej. Taki system pracy był nieefektywny. Postanowiono opracować nowe rozwiązanie, aby móc szybciej reagować na zmiany rynkowesprawniej zarządzać portfelem. 

Oczywiście najpierw próbowaliśmy wystandaryzować dostępne narzędzia domowymi sposobami. Jednak – gdy zetknąłem się z Qlikiem – doszliśmy do wniosku, że wykorzystywanie innych narzędzi bardzo by nas ograniczyłouzależniło rozwój od IT – mówi Piotr Nowak, Head of Risk and Collections w Raiffeisen Bank International. 

ROZWIĄZANIE

Qlik pojawił się w Raiffeisen Bank jeszcze w 2008 roku, podczas kryzysu hipotecznego, testowany jako jedno z kilku z narzędzi analitycznych. Finalnie zapadła decyzja o wdrożeniu Qlika na większą skalę.  

Chcieliśmy mieć możliwość przerzucania sobie różnych wymiarów, tzw. cegiełek. Równie ważne, jak elastyczność narzędziabyły także funkcjonalności zapewniające bezpieczeństwozgodność z wymogami regulacyjnymi – podkreśla Piotr Nowak z Raiffeisen Bank International.  

„Sercem” nowego rozwiązania miała być baza danych pochodzących z portfeli, zasilana odpowiednio dużą liczbą zmiennych parametrów, które pozwalały predefiniowane wskaźniki oglądać pod różnymi kątami, aby zarządzanie portfelem było dużo szybsze. Dzięki temu prowadzenie analizy wielowymiarowej nie musiałoby się wiązać każdorazowo z tworzeniem wielu raportów niestandardowych. Ważne było również to, aby z narzędziem mogły pracować osoby, które nie mają bogatej wiedzy analitycznej czy programistycznej. 

Zespół skoncentrował się przede wszystkim na analizie najbardziej potrzebnych wymiarów i parametrów, które miało wykorzystywać nowe narzędzie. Konieczne były agregaty, ponieważ niektóre wskaźniki wykorzystywane w procesie analizy w Raiffeisen były bardzo złożone, ze względu na historię i definicję.  

Żeby osiągnąć efekt „wow!”, pierwszy etap zaplanowano na zaledwie dwa miesiące. Chodziło o to, żeby odzwyczaić użytkowników od tymczasowych rozwiązań i przełamać dyskomfort. Najpierw powstała platforma integrująca dane, wraz z podstawowymi raportami agregującymi, która stała się podstawą do budowania dalszych etapów. Kolejne etapy wymagały trochę więcej pracy, m.in. rozszerzania analizy na poszczególne obszary operacyjne i dodawania innych raportów dotyczących szczegółowych aktywności. 

KORZYŚCI

Dziś zespół Raiffeisen Bank korzysta z Qlika jako narzędzia do analizy wielowymiarowej. Zminimalizowanie produkcji raportów niestandardowych ad hoc pozwoliło skrócić proces analizy o około 40%. Dzięki temu zespół zarządzania ryzykiem może szybciej reagować na zmiany. 

Główni użytkownicy rozwiązania, czyli pracownicy w dziale zarządzania ryzykiem, mają do dyspozycji predefiniowany raport, opracowany zgodnie z ich potrzebami. Menedżerowie analizują 3-4 zagregowane wskaźniki jakościowe (zamiast kilkunastu!) i na tej podstawie mogą podjąć pewne działania. Mają jednak bardziej szczegółowy wgląd w dane, jeżeli go potrzebują – mogą wejść na poziom konkretnego rachunku. Z kolei management najwyższego szczebla bierze pod uwagę zestawienia pokazujące kondycję całej jednostki. 

Nasz zespół działa na styku biznesu i IT. Dzięki temu byliśmy w stanie zbudować kompetencje w obszarze raportowania, które pozwalają nam się rozwijać w dużym stopniu samodzielnie. Posiadanie takiej wiedzy daje możliwość szybkiej reakcji, co jest bezcenne.  W przypadku Qlika nie ma w ogóle mowy o jakichś specyfikacjach, budowaniu narzędzia w kilka miesięcy – podkreśla Piotr Nowak. 

Ekspert Raiffeisen nie ukrywa, że w przyszłości zespół może zacząć wykorzystywać nowe funkcjonalności Qlika, np. mapy. 

Raiffeisen Bank