Konsultacje AI w QLIK

Konsultacje AI w Qlik Sense

Czy interesuje Cię wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) i zaawansowanych analiz w Qlik Sense do optymalizacji decyzji biznesowych? Chcesz zwiększyć wydajność dzięki nowym technologiom i poszukujesz wsparcia w implementacji rozwiązań AI?

Nasze konsultacje AI w Qlik Sense koncentrują się na odkrywaniu nowych funkcjonalności AI, które zmaksymalizują skuteczność narzędzi analitycznych. Eksperci zapewniają wiedzę o tym, jak sztuczna inteligencja może przekształcić analizy danych, wspierając lepsze decyzje i optymalizację procesów. Oferujemy wsparcie w rozwijaniu strategii analitycznych, dostosowanych do Twoich potrzeb.

ikony Business Intelligence

Qlik Augmented Analytics

Zaawansowana platforma analityczna korzystająca z AI do automatyzacji analizy danych, ułatwiająca odkrywanie wzorców i wspomagająca podejmowanie decyzji.

ikony Business Intelligence

Integracja Generatywnej AI

Włączenie treści tworzonych na bieżąco przez AI do aplikacji, rozszerzając perspektywę, kontekst i funkcjonalności, by zapewnić głębsze spostrzeżenia i wzbogacić możliwości analityczne.

ikony Business Intelligence

Automatyzacja Analityki Predykcyjnej

Umożliwia łatwe generowanie i selekcję modeli uczenia maszynowego, zapewniając przewidywania z wyjaśnieniami.

ikony Business Intelligence

Konektory z AI i Uczeniem Maszynowym

Proste połączenie z wiodącymi narzędziami AI i ML, takimi jak Open AI, Amazon Bedrock, Azure ML czy Databricks ML.

Dla kogo są nasze konsultacje AI w Qlik Sense?

Nasze konsultacje skierowane są do przedsiębiorstw, które:

  • nie wykorzystują jeszcze w pełni potencjału sztucznej inteligencji w analizach i raportowaniu, poszukując kierunku dla swoich działań,
  • pragną wprowadzić innowacje i usprawnienia w obszarze raportowania i analiz, wykorzystując możliwości AI,
  • dążą do optymalizacji procesów biznesowych i zwiększenia efektywności działań dzięki zaawansowanym analizom wspieranym przez sztuczną inteligencję,
  • stoją przed konkretnym wyzwaniem lub problemem, gdzie zastosowanie AI może przynieść znaczącą poprawę w codziennej pracy,
    są zorientowane na rozwój i innowacyjność, oczekując mierzalnych korzyści z wdrożenia nowoczesnych rozwiązań opartych na AI.

W jakim zakresie doradzamy?

Jako eksperci w dziedzinie Qlik Sense, specjalizujemy się w wykorzystaniu sztucznej inteligencji do zaawansowanej analityki danych. Nasze konsultacje obejmują:

  • Integrację i optymalizację danych przy użyciu AI, w tym ekstrakcję, transformację oraz modelowanie danych, z zastosowaniem algorytmów sztucznej inteligencji do przyspieszenia i usprawnienia tych procesów.
  • Zaawansowaną prezentację danych, wykorzystując AI do tworzenia głębszych i bardziej intuicyjnych wizualizacji, mashupów oraz rozszerzeń, które umożliwiają lepsze zrozumienie i interpretację danych.
  • Audyty infrastruktury i aplikacji z perspektywy wykorzystania AI, identyfikując obszary do optymalizacji i polepszenia wydajności systemów analitycznych.
  • Personalizację możliwości Qlik Sense dla różnych działów w firmie z wykorzystaniem AI, dostosowując narzędzia do unikalnych potrzeb i specyfiki branży, aby maksymalizować wartość biznesową z danych.
Maksymalizuj potencjał Qlik Sense z AI. Skontaktuj się!

Jak wyglądają konsultacje AI w Qlik Sense?

01

Rozpoznanie potrzeb w kontekście AI

Stawiamy kluczowe pytania, aby zrozumieć Twoje oczekiwania i wymagania dotyczące sztucznej inteligencji.

02

Analiza wymagań pod kątem rozwiązań AI

Selekcjonujemy i przedstawiamy rozwiązania AI najlepiej odpowiadające Twoim biznesowym potrzebom.

03

Tworzenie propozycji rozwiązań AI

Bazując na zgromadzonych informacjach, tworzymy propozycję, by zobrazować możliwe korzyści.

04

Rozwój dedykowanego rozwiązania AI

Po akceptacji propozycji, przechodzimy do tworzenia spersonalizowanego rozwiązania AI, które w pełni odpowiada potrzebom Twojej firmy.

05

Wsparcie i rozwój

Oferujemy odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące implementacji AI oraz zapewniamy dalsze wsparcie, w tym szkolenia i audyty, aby maksymalizować korzyści z wykorzystania sztucznej inteligencji.

Na jakie pytania odpowiemy podczas konsultacji AI?

 

Jakie procesy w mojej firmie mogą być zautomatyzowane przy użyciu AI?

Podczas konsultacji zanalizujemy specyfikę Twojej działalności, aby zidentyfikować procesy, które najbardziej skorzystają na automatyzacji AI, takie jak obsługa klienta, analiza danych czy optymalizacja łańcucha dostaw.

Jak AI może pomóc w zrozumieniu i wykorzystaniu moich danych biznesowych?

Wyjaśnimy, jak technologie AI mogą analizować duże zbiory danych, identyfikować wzorce i dostarczać wglądy, które wspierają podejmowanie decyzji biznesowych i optymalizację strategii.

Jakie są koszty i czas wdrożenia rozwiązania AI w mojej firmie?

Przedstawimy szacunkowe koszty oraz harmonogram wdrożenia, uwzględniając indywidualne potrzeby Twojej firmy oraz zakres wymaganego rozwiązania AI.

Jakie ryzyka wiążą się z wdrożeniem AI i jak można je zminimalizować?

Omówimy potencjalne wyzwania i ryzyka związane z wdrożeniem AI, w tym kwestie bezpieczeństwa danych i etyki, oraz przedstawimy strategie minimalizacji tych ryzyk.

Jak mogę zmierzyć ROI (zwrot z inwestycji) z wdrożenia AI?

Pokażemy, jak określić kluczowe wskaźniki efektywności (KPIs) związane z wdrożeniem AI, które pomogą w ocenie sukcesu projektu i jego wpływu na działalność firmy.