Regulamin promocji wakacyjnej „Szkolenie 1 + 1 50% taniej”

 1. Postanowienia ogólne

  • Organizatorem promocji „Szkolenie 1 + 1 50% taniej” jest Data Wizards Sp. z o.o. .
  • Promocja obowiązuje od 4 czerwca do 30 września 2024 r..
 2. Warunki udziału w promocji

  • Promocja dotyczy zakupu szkoleń w czerwcu, z możliwością ich realizacji do 30 września 2024 r..
  • Uczestnik promocji ma do wyboru jedną z dwóch opcji:
   1. Zakup szkolenia dla drugiej osoby z rabatem 50% na to samo szkolenie.
   2. Zakup drugiego szkolenia dla tej samej osoby z rabatem 50% na tańsze szkolenie.
 3. Zasady promocji

  • Aby skorzystać z promocji, należy zakupić szkolenie w czerwcu 2024 r.
  • Druga osoba może skorzystać z tego samego szkolenia z rabatem 50%, pod warunkiem, że szkolenie zostanie zakupione jednocześnie.
  • Druga opcja pozwala na zakup drugiego szkolenia dla tej samej osoby z rabatem 50% na tańsze z wybranych szkoleń.
  • Zapis na szkolenie może odbyć się drogą telefoniczną lub poprzez formularz na stronie internetowej.
  • Promocja dotyczy szkoleń oferowanych pod adresem: https://datawizards.pl/szkolenia/
 4. Realizacja szkoleń

  • Szkolenia muszą zostać zrealizowane do 30 września 2024 r.
  • W przypadku niewykorzystania szkoleń w wyznaczonym terminie, uczestnik traci prawo do ich realizacji bez możliwości zwrotu kosztów.
 5. Postanowienia końcowe

  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu promocji oraz rozszerzenia dostępnych terminów szkoleń lub wydłużenia terminu ich realizacji.
  • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
  • Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem: mj@datawizards.pl.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2024 r.

Skorzystaj z promocji wakacyjnej