Python i Qlik

Szkolenie nauczy Cię podstaw języka Python i wykorzystania go do zaawansowanej analizy danych w Qlik Sense. Wyjaśnimy Ci teorię i wspólnie przećwiczymy ją w praktycznych ćwiczeniach. Unikatowe połączenie bibliotek Python i silnika Qlik pozwolą Ci w niedostępny dotychczas sposób tworzyć zaawansowane, ale jednocześnie łatwe do obsługi aplikacje analityczne.

Integracja Python i Qlik to zaawansowana analiza danych, która pozwoli Ci docierać do sedna zjawisk biznesowych i prognozować przyszłość.

✧ 100% uczestników poleciłoby szkolenie innym

✧ 92,31% uczestników zdecydowałoby się ponownie wziąć udział w szkoleniu

21 sierpnia 2024
Zapisz się
Python i Qlik szkolenie
Czas trwania 40 godzin (5 dni)
Poziom średnio-zaawanasowany
Typ szkolenia online | onsite
Cena 9 000 zł

Blok I Wdrożenie do języka Python (3 dni)

 • Krótkie demo: działania i wykorzystania Qlik Sense z Pythonem
 • Przygotowanie środowiska do pracy, instalowanie bibliotek
 • Podstawy Pythona (zmienne, listy, słowniki, typy danych)
 • Instrukcje warunkowe
 • Pętle
 • Wbudowane funkcje i pisanie własnych funkcji
 • Omówienie najważniejszych bibliotek Python do pracy z danymi
 • Zadania do samodzielnego/wspólnego wykonania do każdego punktu szkolenia

Blok II Łączenie Pythona i Qlik Sense (2 dni)

 • Podsumowanie najważniejszych funkcji biblioteki pandas
 • Wizualizacje danych za pomocą biblioteki matplotlib
 • Omówienie zasady działania połączenia Qlik Sense i Pythona
 • Pisanie własnych funkcji wykonujących obliczenia w Pythonie
 • Uczenie maszynowe – teoria plus omówienie najpopularniejszej biblioteki (scikit-learn)
 • Uczenie maszynowe w Qliku przy wykorzystaniu Pythona
 • Zadania do samodzielnego/wspólnego wykonania do każdego punktu szkolenia

Czego nauczysz się w trakcie szkolenia?

 • Rozumieć podstawy języka programowania Python
 • Łączyć Python z Qlik Sense
 • Czym jest uczenie maszynowe i jak stosować je w codziennej praktyce
 • Używać najważniejszych bibliotek Python wykorzystywanych do analizy danych
 • Stosować zaawansowaną analitykę by wychodzić poza konwencjonalne spojrzenie na dane
 • Pisać własne funkcje wykonujące w Python polecenia wysłane z Qlik Sense
 • Python i Qlik
  Rozpoczęcie szkolenia: 21.08.2024
  Długość: 40 godzin (5 dni)