Konwersja QlikView do Qlik Sense – czy, kiedy i jak?

Moja przygoda z produktami firmy Qlik rozpoczęła się na początku 2010 roku, kiedy to pierwszy raz zobaczyłem możliwości flagowego wówczas produktu – QlikView. Od tamtego czasu w portfolio Qlik zmieniło się sporo, a najważniejszą zmianą było wprowadzenie produktu Qlik Sense. Dziś wielu użytkowników QlikView stawia sobie pytanie: konwersja QlikView do Qlik Sense – czy, kiedy i jak?

Konwersja Qlik Sense

W poniższym wpisie pokażę jakie opcje produktowe i licencyjne dostępne są w zakresie konwersji QlikView do Qlik Sense. Na początek – cofnijmy się nieco w czasie. Rok 1994 to moment, kiedy firma QuikTech AB pokazała światu pierwszą wersję swego produktu: QuikView 1.0.

Tak, dobrze przeczytałeś: QuikTech i QuikView. Tak nazywała się pierwotnie firma i produkt.

QuickView

Pierwsza wersja nie potrafiła wykonać żadnych kalkulacji. W związku z tym nie było też możliwe wyświetlanie wykresów. Można powiedzieć, że wersja 1.0 zawierała „tylko” mechanizm logicznej interakcji pomiędzy polami. Przy czym określenie „tylko” jest mocno deprecjonujące, gdyż owe niepozorne rozwiązanie, czyli mechanizm asocjacji danych wykorzystujemy po dziś dzień. Dotyczy to zarówno QlikView jak i Qlik Sense.

Na przestrzeni lat QuikView zmieniał się diametralnie. Oprócz zmian kosmetycznych (jak chociażby finalna zmiana nazwy firmy na Qlik i produktu na QlikView), system zyskiwał co raz to nowe funkcjonalności. Wersja 4.0 przyniosła pierwszą implementacją tego, co obecnie nazywamy QlikView Server. Wersja 5.0 była dostępna zarówno w wersji 32 jak i 64bit, co pozwalało QlikView na wyjście poza dotychczasowy limit 3GB pamięci operacyjnej RAM. Wraz ze wzrostem ilości danych pojawiła się konieczność szybszej kalkulacji. Na szczęście w tym samym czasie firma Intel rozwijała swoje pierwsze procesory dual-core, które stały się idealną odpowiedzią na rosnące oczekiwania wobec szybkości kalkulacji. Wersja 7 przyniosła m.in. obsługę plików QVD, nowe funkcje, jak np. Aggr(). Wówczas po raz pierwszy dodano możliwość przewijania arkuszy, gdyż do tej pory uważano, że pasek przewijania zabiera cenne miejsce na prezentację danych. Jak widać – podobną ideologię zastosowano w Qlik Sense, gdyż dopiero wersja Qlik Sense April 2018 zaczęła pozwalać na przewijanie arkuszy. Wersja QlikView 8 zawierała już wiele komponentów (m.in. Section Access, klastrowanie serwerów, QlikView Publisher), które decydowały o tym, że platforma analityczna mogła być coraz śmielej używana w dużych organizacjach.

QlikView.Next

Równolegle do wersji QlikView 9 i 10, Qlik rozpoczął prace nad nowym produktem o kodowej nazwie QlikView.Next. Ideą, która przyświecała twórcom było stworzenie produktu analitycznego, którego używać będzie mógł każdy w sposób jak najbardziej naturalny. Tak zrodziła się idea Natural Analytics, która w kolejnych wersjach produktu została wzbogacona o rzeczywiste funkcjonalności takie jak Insight Advisor czy Chart Recommendations. Pierwsza publicznie dostępna wersja (o numerze 0.9) pojawiła się we wrześniu 2014, ale już w grudniu 2013 mogliśmy zobaczyć pierwsze demo produktu, który wkrótce zyska oficjalną nazwę Qlik Sense.

Zobacz jak wyglądała zapowiedź QlikView.Next:

Co ciekawe silnik QIX będący podstawą działania Qlik Sense został wprowadzony do QlikView wraz z jego 12 wersją. Ten właśnie moment można traktować jako punkt w czasie, w którym dotychczasowi użytkownicy QlikView zaczęli poważniej przyglądać się możliwościom „młodszego brata QlikView”.

Różnice pomiędzy QlikView a Qlik Sense

Wskazanie różnic między QlikView i Qlik Sense zasługuje na oddzielny wpis na blogu, ale w dużym skrócie można powiedzieć, że Qlik Sense ma takie same możliwości analityczne jak QlikView (ja zaryzykowałbym stwierdzenie, że nawet większe), a jednocześnie jest zdecydowanie bardziej przygotowany na wyzwania i możliwości technologiczne, które pojawią się w najbliższych latach. Mowa tu głównie o nowych technologiach zastosowanych w Qlik Sense, bogatemu zestawowi interfejsów API, jego responsywności i „osadzalności” w innych rozwiązaniach. Zarówno przed klientami, jak i firmami partnerskimi rysuje to zupełnie nowe możliwości wykorzystania Qlik Sense (poza standardową analityką). Ale o tym w kolejnym wpisie.

 

Konwersja QlikView do Qlik Sense – aplikacje

W odpowiedzi na zainteresowanie użytkowników QlikView, Qlik zaczął przedstawiać coraz to nowsze opcje zarówno licencyjne jak i funkcjonalności w samym produkcie, które pozwoliłyby dotychczasowym użytkownikom QlikView przejść płynnie na Qlik Sense. Warto podkreślić, że warstwa skryptowa od początku w obu produktach była taka sama. Samo to pozwalało na dość proste skopiowanie kodu ETL z QlikView, wklejenie go do Qlik Sense i załadowanie danych. Była to jednak dopiero połowa sukcesu – wciąż kłopotliwą kwestią pozostawało przeniesienie wszystkich wizualizacji.

Z pomocą przyszła pierwsza implementacja funkcjonalności QlikView Converter – dostępna w Qlik Sense Dev Hub. Pozwala ona na automatyczną konwersję aplikacji QlikView do Qlik Sense. W wyniku tej operacji przenoszony jest skrypt, a wizualizacje są konwertowane do ich odpowiedników w Qlik Sense. Przy czym ze względu na inną filozofię budowania poszczególnych wizualizacji i arkuszy w Qlik Sense, całość layoutu aplikacji QlikView należy odtworzyć w Qlik Sense. Skonwertowane wizualizacje QlikView są dostępne w bibliotece Elementów Głównych Qlik Sense. Dzięki temu poprzez przeciąganie i upuszczanie można je łatwo umieścić na arkuszu. Owszem, wymagają one czasem lekkiego podrasowania, niemniej jednak w dość krótkim czasie można przeprowadzić udaną operację konwersji aplikacji QlikView do Qlik Sense.

W trakcie konwersji warto przemyśleć dwie kwestie. Pierwszą z nich jest to, czy staramy się upodobnić nową aplikację Qlik Sense do jej pierwowzoru QlikView. Z pewnych względów może to być korzystne (np. użytkownicy QlikView, przyzwyczajeni do konkretnego układu obiektów szybko odnajdą się w nowej rzeczywistości). Z drugiej jednak strony warto zastanowić się nad zupełnie nowym układem, wykorzystującym pełen potencjał możliwości Qlik Sense (responsywność, mobile, wyszukiwarka, narzędzie selekcji, mapy, menu eksploracji).

Po drugie konwersja aplikacji QlikView do Qlik Sense to idealny moment, aby przyjrzeć się zastosowanym formułom i zbadać spójność aplikacji. W wyniku działania QlikView Converter wszystkie obiekty QlikView zostają zapisane w bibliotece Elementów Głównych Qlik Sense. Stwarza to świetną możliwość weryfikacji, optymalizacji i ujednolicenia formuł zastosowanych w wykresach przy jednoczesnym zbudowaniu biblioteki pozwalającej na wielokrotne używanie obiektów (miar, wymiarów i wizualizacji) przez użytkowników biznesowych. Governed self-service jest zatem w zasięgu Twej ręki.

Oczywiście czasem warto zacząć od czystej kartki 🙂

Konwersja QlikView do Qlik Sense – licencje

Jednakże sama techniczna konwersja aplikacji to nie wszystko. Istotne jest również zapewnienie możliwości konwersji także od strony licencyjnej. Obecni użytkownicy QlikView (posiadający aktywny maintenance) mają do dyspozycji trzy opcje:

  1. Pełna konwersja z QlikView do Qlik Sense.
  2. Współistnienie QlikView i Qlik Sense (tzw. oferta Dual-Use).
  3. Pozostanie z QlikView.

W przypadku pełnej konwersji, dotychczasowe licencje dostępowe QlikView są konwertowane do opowiadających im licencji dostępowych Qlik Sense (przy zachowaniu odpowiednich przeliczników).

Dla przykładu: 1 licencja QlikView Named CAL przekształca się w 1 licencję Qlik Sense Professional.

Z racji tego, że licencjonowanie Qlik Sense nie przewiduje opłaty za licencję serwerową, dotychczas wykorzystywane komponenty serwerowe QlikView takie jak QlikView Small Business Server, QlikView Enterprise Edition Server czy QlikView Publisher nie podlegają konwersji. Oznacza to, że po konwersji do Qlik Sense związana z tymi komponentami opłata maintenance znika z faktury. Po konwersji można korzystać wyłącznie z Qlik Sense.

Oferta Dual-Use z kolei zakłada, że w tym samym czasie używane jest równolegle zarówno QlikView jak i Qlik Sense. Uprawnienie do korzystania z Qlik Sense uzyskuje się poprzez wniesienie dodatkowej opłaty stanowiącej część Twojego aktualnego rachunku za maintenance licencji QlikView. W ramach Qlik Sense można korzystać z takiej samej liczby użytkowników jaką dysponuje się w QlikView.

Dla przykładu: 1 Named CAL odpowiada 1 licencji Qlik Sense Professional, z kolei 1 Document CAL odpowiada 1 licencji Qlik Sense Analyzer.

Przy czym nowy użytkownik w środowisku Qlik Sense musi być tym samym użytkownikiem (osobą) ze środowiska QlikView.

 

Którą ścieżkę konwersji QlikView wybrać?

Na to pytanie nie ma jednej, dobrej odpowiedzi. Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów związanych z możliwościami, jakie daje Ci każda z wymienionych opcji konwersji QlikView do Qlik Sense – obejrzy webinar poświęcony temu zagadnieniu, który znajdziesz poniżej, a następnie skontaktuj się z nami. Aby dowiedzieć się jak postawić pierwsze kroki w Qlik Sense obejrzyj nasze webinarium, które znajdziesz poniżej.