Bezpieczeństwo danych w controllingu – jak zapobiegać wyciekom danych?

Controlling w organizacji pełni kluczową rolę w procesie decyzyjnym, analizie finansowej i strategicznym planowaniu. Aby skutecznie realizować swoje zadania, wymaga nie tylko koordynacji i integracji działań, ale także zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa przesyłanych danych. Wymiana dokumentów, takich jak poufne raporty czy faktury między działami, niesie ryzyko wycieku informacji, co może wynikać z luk w systemach bezpieczeństwa lub błędów ludzkich.

W rozwiązaniu tych problemów może pomóc system Business Intelligence, jakim jest Qlik Sense. Ten nowoczesny system oferuje kompleksowe narzędzia do zarządzania dostępem, kontroli przetwarzania danych i monitorowania aktywności użytkowników, co jest niezbędne do zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi i wyciekom danych.Bezpieczeństwo danych w controllingu - jak zapobiegać wyciekom danych

Zarządzanie dostępem i autoryzacją

Qlik Sense oferuje zaawansowane funkcje zarządzania dostępem, umożliwiając precyzyjne kontrolowanie, kto i w jaki sposób może korzystać z danych. Ustawienie różnych poziomów dostępu, dostosowanych do roli i uprawnień użytkownika, jest kluczowe dla zapobiegania nadużyciom i zapewnienia integralności danych. System pozwala na definiowanie roli użytkowników, co zapewnia, że dostęp do informacji jest ściśle związany z ich funkcjami w organizacji.

Szyfrowanie i bezpieczne przechowywanie danych

Zabezpieczenie danych w Qlik Sense realizowane jest przez zastosowanie silnych mechanizmów szyfrowania zarówno podczas przesyłania danych, jak i w trakcie ich przechowywania. Takie podejście minimalizuje ryzyko dostępu przez nieuprawnione osoby i chroni przed potencjalnymi cyberatakami.

Monitoring

System monitoruje działania użytkowników, a dane dotyczące logowania, zapytań i innych aktywności są dostępne w celach audytu. To pozwala na śledzenie i analizę działań użytkowników w systemie. Narzędzie może być pomocne w szybkim wykrywaniu podejrzanych działań, takich jak nietypowe zapytania do bazy danych, nieautoryzowane próby dostępu, czy nietypowe wzorce logowania. Wczesne wykrycie takich działań może zapobiec naruszeniom danych i innym formom ataków cybernetycznych.

Zasady bezpieczeństwa

Qlik Sense pozwala na tworzenie zasad bezpieczeństwa (Security Rules). Są to zasady oparte na warunkach, które określają, jak użytkownicy i grupy mogą wchodzić w interakcje z zasobami systemowymi. Zasoby te mogą obejmować aplikacje, strumienie danych, obiekty wizualizacji, arkusze itp. Reguły te można dostosować do specyficznych potrzeb organizacji.

Zewnętrzne źródła uwierzytelniania

Integracja Qlik Sense z zewnętrznymi dostawcami usług uwierzytelniania, takimi jak Active Directory, OAuth i systemy Single Sign-On (SSO), pozwala na centralne zarządzanie tożsamościami użytkowników i ujednolicenie procesów logowania. Dzięki temu możliwe jest nie tylko uproszczenie procesów dostępu, ale także wzmocnienie ogólnego bezpieczeństwa systemu np. poprzez zastosowanie dodatkowego mechanizmu Multi Factor Authentication (MFA).

Eliminacja etapu pośredniego w postaci plików Excel

Oprócz wspomnianych powyżej elementów, kluczowym elementem jest zmiana całego procesu przetwarzania danych. Zazwyczaj dane controllingowe krążą po plikach Excel rozsianych po organizacji. Nie jest możliwe zarządzanie kontrolą dostępu do tak rozproszonej informacji. Zastosowanie Qlik Sense eliminuje potrzebę eksportowania danych z systemu źródłowego do Excela, a następnie wykorzystania kolejnego pliku Excel do udostępnienia tych danych dalej w firmie. W przypadku Qlik Sense cały przepływ od surowych danych ze źródła do końcowego użytkownika w postaci dashboardu czy raportu jest w całości kontrolowany i zabezpieczony przed wyciekiem, tworząc w firmie jedno źródło prawdy.

Jak pozbyć się Excela z firmy webinar

Jak pozbyć się Excela z firmy?

Czy Twoja firma nadal polega na Excelu nie tylko do zbierania, ale także analizowania danych? Jeśli tak, prawdopodobnie dostrzegasz różnorodne problemy, które są typowe dla tego narzędzia.

Czytaj dalej