Qlik Insight Advisor – odpowiadamy na 10 pytań

1. Jakie są główne przewagi Insight Advisor w porównaniu do innych narzędzi analitycznych dostępnych na rynku?

Insight Advisor korzysta z technologii AI i połączenia z unikalnym silnikiem asocjacyjnym Qlik, umożliwiającym interakcję, kontekst i szybkość, której nie można uzyskać przy użyciu narzędzi opartych na zapytaniach SQL/RDBMS.

Pozwala to na szerokie badanie danych, generowanie zaawansowanej analizy i skuteczne wspieranie interakcji z danymi. Insight Advisor automatyzuje również proces tworzenia modeli machine learning, co jest szczególnie przydatne dla użytkowników i zespołów analitycznych.

Insight Advisor

2. Jakie są główne korzyści z zastosowania Insight Advisor dla różnych grup użytkowników, takich jak użytkownicy biznesowi, analitycy biznesowi i data scientist’ów?

Insight Advisor zwiększa dostępność analityki dla użytkowników biznesowych poprzez wyszukiwanie i interakcje w języku naturalnym. Pomaga analitykom biznesowym zwiększyć efektywność poprzez automatyzację i wsparcie, pozwalając im skupić się na analizie biznesu, zamiast na przygotowaniu danych i tworzeniu wizualizacji.

Dla data scientist’ów, Insight Advisor rozszerza zasięg ich modeli, umożliwiając interaktywne obliczenia i dostarczanie ważnych informacji predykcyjnych do osób podejmujących decyzje.

3. Czy Insight Advisor wspiera interakcje w języku naturalnym?

Tak, Insight Advisor obsługuje interakcje w języku naturalnym, zarówno w zakresie wyszukiwania, jak i analizy konwersacyjnej. Pozwala to użytkownikom na zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi w formie, która jest dla nich naturalna.

4. Jak Insight Advisor pomaga w przygotowaniu danych do analizy?

Insight Advisor oferuje szereg funkcji do przygotowania i tworzenia analiz danych, w tym rekomendacje dotyczące połączeń danych, sugestie dotyczące wykresów, a także szereg inteligentnych funkcji do przygotowania i autorowania danych.

5. Co to jest Qlik AutoML i jakie korzyści przynosi użytkownikom Insight Advisor?

Qlik AutoML to narzędzie do automatycznego tworzenia modeli machine learning i analizy predykcyjnej. Automatyzacja tego procesu znacząco zwiększa efektywność i oszczędza czas, co jest szczególnie cenne dla analityków i naukowców danych.

6. Jak Insight Advisor wspiera analizę predykcyjną?

Insight Advisor wykorzystuje Qlik AutoML do generowania modeli predykcyjnych, które mogą być wykorzystane do prognozowania i analizy trendów. Użytkownicy mogą z łatwością i w czasie rzeczywistym korzystać z tych modeli, aby podejmować bardziej świadome decyzje.

7. Czy Insight Advisor umożliwia korzystanie z zewnętrznych źródeł danych?

Tak, Insight Advisor może korzystać z różnych źródeł danych, w tym z zewnętrznych baz danych, usług w chmurze, a także lokalnych plików. To daje użytkownikom dużą elastyczność w wyborze danych do analizy.

8. Czy Insight Advisor jest dostępny na różne platformy?

Tak, Insight Advisor jest dostępny zarówno na platformach stacjonarnych, jak i mobilnych. Można z niego korzystać na różnych urządzeniach, co zapewnia łatwy dostęp do analityki niezależnie od miejsca.

9. Jakie rodzaje analizy mogą być przeprowadzone za pomocą Insight Advisor?

Insight Advisor umożliwia przeprowadzanie różnego rodzaju analiz, w tym analizy opisowej, diagnostycznej, predykcyjnej i preskryptywnej. To pozwala użytkownikom na pełne zrozumienie ich danych i podejmowanie lepszych decyzji.

10. Jakie jest znaczenie funkcji „eksploracji asocjacyjnej” w Insight Advisor?

Eksploracja asocjacyjna jest kluczową funkcją Insight Advisor, która pozwala użytkownikom na odkrywanie ukrytych wzorców i zależności w danych. Dzięki temu mogą oni odkrywać nieoczekiwane powiązania i zrozumieć, jak różne elementy danych wpływają na siebie nawzajem.